Украинский Сертификат

Ukrainian Certificate

Служіння Капелана

Chaplain Ministries

Український сертифікат капелана розроблений для українців, які мають бажання опанувати навики душпастирства та духовного життя. Він пропонує вступну підготовку для тих, хто служить у місцевих церквах або в інших сферах безпосередньої допомоги людям (наприклад, охорона здоров’я, збройні сили). Для отримання сертифіката студенти повинні підтримувати середній бал 2,5 з усіх чотирьох курсів (12 кредитних годин). Кожен курс проводитиметься протягом семи тижнів. Отримання сертифіката не гарантує допуск до будь-якої іншої програми Trinity.

 1. Розклад програми: прийом заявок на цю програму розпочнеться 25 серпня 2023 р., а перше заняття заплановано на 30 жовтня 2023 р.
 2. Мовна підтримка: комплексне навчання та допомога буде запропоновано як українською, так і англійською мовами, щоб задовольнити різноманітні мовні уподобання та забезпечити ефективне спілкування та навчання.
 3. Вартість навчання: Завдяки жертовності донорів та Університету, українським студентам навчання надаватиметься безкоштовно.
 4. Гнучке навчання. Усі зараховані студенти повинні присвятити себе щотижневому прослуховуванню лекцій та виконанню освітні завдання онлайн асинхронно, з підготовкою результатів щотижня.

The Ukrainian Certificate in Chaplaincy is designed for Ukrainian-speaking persons who have a desire to develop pastoral and spiritual life counseling skills. It offers introductory preparation for those who will serve in local churches or other service fields (e.g., health, armed forces) in a direct helping ministry. Certificate students must maintain a 2.5 GPA in all 4 courses (12 hours) required for the certificate. Each course will be conducted over seven weeks. Admission to the Certificate does not ensure admission to any other Trinity degree program.

 1. Program Schedule: Applications for this program will open on August 25, 2023, with the first class scheduled for October 30, 2023. 
 2. Language Support: Comprehensive training and assistance will be offered in both Ukrainian and English languages to cater to diverse linguistic preferences and ensure effective communication and learning.
 3. Admission Fee: Thanks to generous donors, and TIU, the certificate will be offered at no cost to Ukrainian students.
 4. Flexible Learning: All accepted students will listen to lectures and complete educational tasks online asynchronously, with deliverables each week.
Д-р Олег Михайлович Цимбалюк є рукопокладеним і ліцензованим пастором із понад 30-річним досвідом практичного служіння, зокрема в душпастирстві, заснуванні церков, розв’язанні конфліктів, міжкультурному служінні та міжконфесійній співпраці. Олег здобув вищу освіту та інтенсивну підготовку, зосереджуючись на практичній теології, еклезіології, герменевтиці та експозиційній гомілетиці.
Д-р Олег М. Цимбалюк
Директор програми
Dr. Oleg M. Tsymbalyuk is an ordained and licensed pastor with over 30 years of experience in practical ministry, particularly in personal mentoring, church planting, conflict resolution, cross-cultural ministry, and multi-denominational cooperation. Oleg has pursued advanced education and extensive training, focusing on practical theology, ecclesiology, and expository teaching.
Dr. Oleg Tsymbalyuk
Program Director

Результати Програми

Program Outcomes

 1. Душпастирство. Сертифікат випускника капеланства демонструватиме християнську
  зрілість, відповідальність, професіоналізм, пастирську чуйність та турботу про людей на
  службі професії або галузі (наприклад охорона здоров’я, збройні сили).
 2. Навички міжособистісного спілкування. Випускник Сертифіката капеланства
  розвиватиме міжособистісні стосунки та самосвідомість для служіння людям у місцевій
  церкві та за її межами.
 3. Кризова підготовка. Випускник Сертифікату капелана зрозуміє та застосує різні
  підходи до втручання в кризу та управління стресом, а також практично допоможе людям
  реагувати на кризу чи стрес.
 4. Консультування. Випускник Сертифікату капелана зрозуміє біблійні та богословські
  концепції, пов’язані з консультуванням, і наслідки служіння в ролі капелана в межах або за
  межами християнського служіння, а також використовуватиме базові навички
  консультування.
 1. Pastoral Care. The Certificate in Chaplaincy graduate will exhibit Christian maturity and
  professionalism (integrity, responsibility, etc.), pastoral sensitivity, and care for people in service
  professions or fields (e.g., ministry, health, armed forces).
 2. Interpersonal Skills. The Certificate in Chaplaincy graduate will develop interpersonal relationships and self-awareness to serve people in settings within and beyond the local church.
 3. Crisis Preparation. The Certificate in Chaplaincy graduate will understand and employ various approaches to crisis intervention and stress management as well as practically help people respond to crisis or stress.
 4. Counseling. The Certificate in Chaplaincy graduate will understand biblical and theological concepts related to counseling and the implications of serving in a chaplain role within or beyond a Christian ministry setting as well as employ basic counseling skills.

Курси

Courses

 • Введення в капеланство | 3 кредити
 • Навички взаємин для служіння | 3 кредити
 • Основи християнського консультування | 3 кредити
 • Кризове втручання | 3 кредити
 • Introduction to Chaplaincy | 3 credits
 • Relational Skills for Ministry | 3 credits
 • Foundations for Christian Counseling | 3 credits
 • Crisis Intervention | 3 credits

Дорогі друзі, від щирого серця дякую, що завітали на сторінку програми підготовки капеланів. Зверніть увагу, що реєстрація на цей курс закрита. Станом на сьогодні до університету надійшло понад 400 заяв від бажаючих пройти програму підготовки сертифікованих капеланів. Представники нашого університету особисто зв’яжуться з усіма абітурієнтами для проведення співбесіди та надання інформації щодо початку занять, які заплановані на 30 жовтня.

 

Dear friends, thank you from the bottom of my heart for visiting the chaplain training program page. Please note that registration for this course is closed. As of today, the university has received more than 400 applications from those wishing to complete the certified chaplain training program. Representatives of our university will personally contact all applicants to conduct an interview and provide information about the start of classes, which are scheduled for October.

 

Dr. Oleg Tsymbalyuk
Program Director
[email protected]